Đang tải...

Demo diễn đàn tin học

 1. THÔNG TIN CHUNG

  Nơi thông tin từ BQT, góp ý của thành viên và thông tin dạy nghề
  1. Thông báo

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Thắc mắc- góp ý xây dựng điễn dàn

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Đào tạo kỹ thuật tại DEMO DIỄN ĐÀN TIN HỌC

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 2. LAPTOP-NOTEBOOK

  Chuyên mục trao đổi kiến thức chuyên về Sửa chữa máy tính nói chung ,sửa chữa Laptop-MacBook nói riêng.
  1. Laptop cơ bản và kinh nghiệm thực tế.

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: demo hbai viết3 tinh2, 5/8/19
   RSS
  2. Thảo luận sửa chữa Laptop- Notebook

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Thảo luận sửa chữa MacBook

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. Schematics Laptop_MacBook

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: demo viết bài 1 tinh2, 5/8/19
   RSS
  5. BIOS Laptop_MacBook

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
 3. THẢO LUẬN SỬA CHỮA MOBILE_TABLET

  Trao đổi kinh nghiệm và tài liệu sửa chữa điện thoại và máy tình bảng
  1. Apple ( iPhone_iPad )

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Oppo

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. Nokia

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. Sony- Ericsson

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. Motorola

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  7. LG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  8. Blackberry

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  9. Windows Phone

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  10. Máy Trung Quốc

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  11. Các máy dùng hệ điều hành Android

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  12. Huawei và các loại khác

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 4. BẢO TRÌ PC - DESKTOP

  Sửa chữa PC and Desktop và tài liệu
  1. Thảo luận sửa chữa PC - Desktop

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. PC - Desktop BIOS

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. PC - Desktop Schematics

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS